Bamboo charcoal - NATURAL BAMBOO

NATURAL BAMBOO

TRE LANG CHÁNH - LANG CHANH BAMBOO

SUBTOTAL :

Translate

SẢN PHẨM SẢN PHẨM MỚI THAN SHISHA than tre hoạt tính
Bamboo charcoal

Bamboo charcoal

SẢN PHẨM SẢN PHẨM MỚI THAN SHISHA than tre hoạt tính
Mô tả:

Thông tin chi tiết

  • Shape: Tube, Slice
  • Size: Diameter around 5-12 cm, lenth 20 – 25cm
  • Ash Content: 5-7%
  • Moisture: 5-10%
  • Fixed carbon content: 75-95%
  Calorific value: 6500-8000 Kcal/kg

0 Đánh giá:

Đánh giá của bạn